28
Липень
2006

Ініціатива першого віце-президента САУ

cayadm |

Перший вiце-президент САУ Т.В. Варфоломеєва виступила з iнiцiативою впровадження запропонованої нею Програми сприяння облаштуванню робочого мiсця адвоката в судах, органiзацiї сучасного офiсу, запровадження постiйно дiючої системи дистанцiйної та стацiонарної форм пiдвищення квалiфiкацiї адвокатiв.

Читати далі →
28
Липень
2006

Ініціатива Ради САУ

cayadm |

Члени Ради САУ виступили з iнiцiативою згуртувати зусилля усiх адвокатiв України, громадських органiзацiй адвокатiв задля об'єднання української адвокатури, збереження престижу адвокатської професiї, створення належних умов для виконання адвокатами конституцiйних завдань, законодавчого врегулювання проблем адвокатської дiяльностi.

Читати далі →
06
Липень
2006

ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ З'ЇЗДУ СПІЛКИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ТРИВАЄ

cayadm |

Вiдбулося чергове засiдання робочої групи оргкомiтету з пiдготовки VI Звiтно-виборного з'їзду Спiлки адвокатiв України. Були розглянутi питання, пов'язанi з пiдготовкою з'їзду, напрацьованi проекти документiв, що будуть винесенi на обговорення делегатiв з'їзду, узгоджено iншi важливi питання.

Читати далі →